Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

 
 
Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı 
 
 Sosyal Siyaset Anabilim Dalı 
 
Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
 
İnsan Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı
 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı