İnşaat Nedeniyle 2 hafta Süreyle Dersler Edebiyat Fakültesi Dersliklerinde Yapılacaktır.


Edebiyat Fakültesi dersliklerine uUyarlanmış olan 2 haftalık geçici ders programları Edebiyat Fakültesi ve İİBF Panolarında ilan edilmiştir.