Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunun "Yaz Okulu Uygulaması" Konusundaki Kararı


Üniversitemiz bünyesinde yaz okulu uygulamasına ilişkin alınan 17.07.2014 tarihli ve 06-2014/40 sayılı Senato kararı aşağıdaki şekilde değiştirilerek;

1. Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki, diploma programının taban puanından daha yüksek olan eşdeğer programların bulunduğu üniversitelere başvuru yapabilmelerine,

 2. Öğrencilerin yaz okulu kapsamında ilk defa, tekrar, not yükseltmek amacıyla alacakları dersler ile 3.00 genel not ortalamasını sağlamaları şartıyla bir üst sınıftan alacağı derslerden, müfredatta yer alan 3 (üç) derse kadar ders alabilmelerine,

 3. Öğrencilerin yaz okulu kapsamında almak istedikleri derslerin içerikleri ilgili bölüm kurulu tarafından incelenip karara bağlanması halinde ders alabilmelerine,

 4. Yaz okulu kapsamında alınan dersler için Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasına göre işlem yapılmasına,

 DAHA ÖNCE FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI İLE (3) DERSTEN FAZLA DERS VERİLEN VE YAZ OKULU KAYDI YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE DE İLGİLİ SENATO KARARI UYGULANACAK VE YAZ OKULU BİTİMİ SONUNDA BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ (3) DERS ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.