2010 – 2011 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Şartları ve Kontenjanları


KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2010 – 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI VE KONTENJANLARI

 

“Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümleri, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arasi Yatay Geçişler ile İlgili Uygulama Esaslari”’na uygun olarak 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirlenmiştir.

 

 

Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu               / Bölüm / Program

Kurumlar arası Yatay Geçiş Kontenjanları

 

Güz

yarıyılı

Bahar yarıyılı

 

3. yarıyıl

5. yarıyıl

2. yarıyıl

 

Edebiyat Fakültesi

 

Tarih

2

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

2

 

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

 

 

İktisat

4

4

 

 

İktisat (İÖ)

4

4

 

 

İşletme

4

4

 

 

İşletme (İÖ)

4

4

 

 

Kamu Yönetimi

4

4

 

 

Kamu Yönetimi (İÖ)

4

4

 

 

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

 

 

 

 

Kimya

2

 

 

 

Biyoloji

2

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Y.O

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

3

3

 

 

Sağlık Yüksekokulu

 

 

 

 

Hemşirelik

2

2

 

 

Ermenek Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

Bilgisayar Programcılığı

2

 

2

 

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

2

 

2

 

Elektrik

2

 

2

 

İşletme Programı

2

 

2

 

İşletme Programı (İÖ)

1

 

1

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

 

2

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)

2

 

2

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

2

 

2

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)

2

 

2

 

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

2

 

2

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)

2

 

2

 

Yerel Yönetimler

2

 

2

 

Yerel Yönetimler (İÖ)

2

 

2

 

Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

Bilgisayar Programcılığı

3

 

3

 

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

3

 

3

 

Gıda Teknolojisi

2

 

2

 

Gıda Teknolojisi (İÖ)

2

 

2

 

Halıcılık ve Kilimcilik

2

 

2

 

Halıcılık ve Kilimcilik (İÖ)

2

 

2

 

Makine

3

 

3

 

Makine (İÖ)

3

 

3

 

Mimari Dekoratif Sanatlar

2

 

2

 

Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)

2

 

2

 

Otomotiv Teknolojisi

2

 

2

 

Otomotiv Teknolojisi (İÖ)

2

 

2

 

Bankacılık ve Sigortacılık

2

 

2

 

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

2

 

2

 

Organik Tarım

2

 

2

 

Organik Tarım (İÖ)

2

 

2

 

Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği

2

 

2

 

Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği (İÖ)

2

 

2

 

 

GENEL HÜKÜMLER

1.      Yatay geçişler eşdeğer düzeyde diploma programları arasında yapılır.

2.      Yatay geçiş yapmak için başvuran öğrencilerin başarı notlarının kıyaslanmasında dörtlü not sistemi kullanılır. Başvuru yapanlardan başarı notu yüzlük sistemde olanların dörtlü sisteme dönüştürülmesinde Üniversitemiz Senatosunun belirlediği “Dönüştürme Tablosu” kullanılır.

3.      Yatay geçiş yapacak öğrencinin bulunduğu sınıfa kadar bütün derslerinin başarıyla vermiş ve genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir

4.      Hazırlık sınıflarına, ön lisans programlarının ilk ve son yarıyılına, lisans programlarının ilk ve son sınıfına yatay geçiş yapılamaz. Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen öğrencilerden intibak dönemini bitirip en az bir yarıyıl okuyan öğrenciler yatay geçiş için başvuru yapabilirler.

5.      İkinci öğretim diploma programında bulundukları sınıfa kadar olan başarı notlarına göre %10’ başarı dilimine giren öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ancak geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücretini ödemeye devam ederler.

6.      Açık ve uzaktan eğitim veren diploma programlarından örgün öğretim yapan diploma programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00 olması veya merkezi yerleştirme puanının, geçeceği programın merkezi yerleştirme puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

7.      Kayıt donduran öğrenciler yatay geçiş yapabilirler. Ancak Disiplin cezası olarak uzaklaştırma ve çıkarma cezası alan öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

8.      Değerlendirmeler öğrencilerin genel başarı ortalamalarına göre yapılır. Yapılan sıralamada genel not ortalamalarının eşit olması halinde öğrencilerin kayıt oldukları yıldaki yerleştirmeye esas OSYM  puanları dikkate alınır.

 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

 

     Aynı diploma programında birinci öğretimden, ikinci öğretime kontenjan ve başarı sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim harcı öderler.

 

 

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

 

     Başvurularının değerlendirilmesi sonucu boş kalan kontenjanlara başarı durumuna bakılmaksızın kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçeceği programın ilgili yılki puanına eşit veya yüksek olanların başvurusu değerlendirilir.

 

İSTENEN BELGELER:

1- Öğrencinin yatay geçiş yapacağı bölüm/programı belirtir dilekçe,

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan aldığı dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesinin (Transkript) aslı,

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge,

4-Ders içerikleri; Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan aldığı transkriptteki derslerin içeriklerini gösterir resmi belge,

5-İkinci öğretim programlarından, örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın tüm derslerini verdiğini ve ilk %10'a girdiklerini gösterir belge.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Başvurular Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, Ermenek Meslek Yüksekokulu ile Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu için bu birimlerin öğrenci işleri bürosuna yapılacaktır.

Bütün müracaatların, belgeler tamamlanmış olarak yukarıda belirtilen tarihlerin mesai bitimlerine kadar şahsen ya da posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvuru dikkate alınmayacaktır.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

Son Başvuru Tarihi

20 Ağustos 2010

Değerlendirme Tarihi

23-27 Ağustos 2010

Sonuçların İlanı

31 Ağustos 2010*

Asil Adayların Kayıtları

1-8 Eylül 2010

Yedeklerden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

8 Eylül 2010 Mesai bitimi

Yedek Adayların Kayıtları

13-17 Eylül 2010

 

* Sonuçlar üniversitemizin www.kmu.edu.tr adresli web sayfamızda yayımlanacaktır.