Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Alım İlanı


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'nden

2010–2011 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler Enstitülerine aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır. Program kontenjanları, başvuru tarihleri ve sınav yerleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Enstitü

Adı

 

Anabilim Dalı

 

Bilim Dalı

Yüksek Lisans

(Tezli)

 

Doktora

 

Yatay Geçiş

 

Başvuru Şartı

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

 

10

-

 

2

İlgili fakültelerin Biyoloji, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği veya Zootekni bölümlerinden mezun olmak

Kimya

 

8

-

 

4

İlgili Fakültelerin Kimya, Kimya Mühendisliği veya Kimya Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal

 

Bilimler

 

Enstitüsü

İşletme

 

-

-

 

2

İlgili Fakültelerin İşletme Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

2

-

 

-

Muhasebe Finansman

2

-

 

-

Sayısal Yöntemler

2

-

 

-

 

-

2

 

1

Kamu Yönetimi

 

7

-

 

 

 

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,   İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya Hukuk Fakültesine bağlı bölümler ile Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji veya Felsefe bölümlerinin birinden mezun olmak.

İktisat

 

5

-

 

 

 

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,   İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi,  Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı İktisat, Maliye, Ekonometri bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin Şehir Bölge Planlama veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 

5

-

 

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu olmak

 

Başvuru İçin Gerekli Şartlar:

1-Yüksek lisans programları için, ALES (alanında) standart puanın en az 55 olması.

2-Doktora programlarına Yüksek Lisans derecesi ile başvurularda, ALES (EA) en az 60 standart puan, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak.

3-Yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil ön şart değildir. Başarı puanı hesaplamasında % 5 oranında dikkate alınmak üzere mülakattan önce bir yabancı dil sınavı yapılacaktır. Bu sınava katılmaksızın geçerli bir yabancı dil belgesi puanını kullanmak isteyenler başvuru sırasında bu durumu belirterek belgelerini Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

4-Yatay geçiş kontenjanlarına başvuracak adaylarda, yüksek lisans yapılan kurumda ilk yarıyılı tamamlamış ve disiplin cezası almamış olmak

5-Adaylar başvurularını şahsen yapacak, postayla veya diğer yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında istenen belgelerde eksik bulunanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

1-Öğrenim görmek istedikleri Anabilim ve Bilim dalı ile başvurulan yabancı dili belirtir dilekçe (Fen     

    Bilimleri/Sosyal Bilimler Enstitü web sitelerinden alınabilir)

2-Diploma veya Mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı örneği)

3-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) belgesi (aslı ve fotokopisi)

4-Nüfus cüzdan fotokopisi

5-Özgeçmiş

6-Yabancı dil belgesi (Doktora başvuruları için)

7-2 adet vesikalık fotoğraf

8-Transkript (Not durum) belgesi veya onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki   

    karşılığında sadece YÖK çevrim tablosu dikkate alınacaktır)

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Yüksek Lisans İçin

·         Adayların ALES puanı, Lisans Mezuniyet Notu, Yabancı Dil Puanı ve Mülakat Sınav Puanı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Mülakat sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Başarı puanı ALES puanının % 50’si, Lisans Mezuniyet Notunun % 25’i, Yabancı Dil Puanının % 5’i ve Mülakat Sınavı Puanının % 20’si’nin toplamıyla belirlenecektir

Doktora İçin

·         Adayların ALES puanı, Lisans ve Yüksek lisans Mezuniyet Notu, Yabancı Dil Puanı ve Mülakat Sınav Puanı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Mülakat sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Başarı puanı ALES puanının % 50’si, Lisans Mezuniyet Notunun % 10’u, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun % 10’u, Yabancı Dil Puanının % 15’i ve Mülakat Sınavı Puanının % 15’inin toplamıyla belirlenecektir.

Başvuru Adresi:

Sosyal Bilimler Enstitüsü- Edebiyat Fakültesi binası –KARAMAN

Fen Bilimleri Enstitüsü – Kamil Özdağ Fen Fakültesi binası – KARAMAN

ÖNEMLİ TARİHLER:

Başvuru Tarihi

20 Ağustos 2010 tarihine kadar

Yüksek Lisans İçin Yabancı Dil Sınavı ve Yeri

27 Ağustos 2010 Cuma Saat 09.00 –Edebiyat Fakültesi zemin kat sınıfları

Yüksek Lisans ve Doktora Mülakatı Sınavı ve Yeri

27 Ağustos 2010 Cuma Saat 14.00 – İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları

Kesin Kayıt Tarihi

31 Ağustos -07 Eylül 2010

Yedekler İçin Kayıt Tarihi

13 – 15 Eylül 2010 

Başvuru ve Kayıt Adresi

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Edebiyat Fakültesi binası

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kamil Özdağ Fen Fakültesi KARAMAN