EK SINAV I SONUÇLARI-26.10.2009


 

KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
EK SINAV I  SONUÇLARI      26.10.2009

Öğrencinin Numarası
Öğrencinin
Adı-Soyadı
Dersin Adı
Aldığı Not
Rakamla
Yazıyla
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
Ticaret Hukuku
60
Atmış
021002060
Uğur PAK
Ticaret Hukuku
60
Atmış
021001070
M.Esat KÜTÜKÇÜ
Ticaret Hukuku
60
Atmış
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
İdari Yargı
30
Otuz
011001036
Hakan BOYACIGİL
Uluslar arası İktisat 1
60
Atmış
021002060
Uğur PAK
Uluslar arası İktisat 1
10
On
011001089
Yusuf SARIYAR
Büyüme Ekonomisi
60
Atmış
021002060
Uğur PAK
Büyüme Ekonomisi
10
On
011001036
Hakan BOYACIGİL
Uluslar arası İktisat II
60
Atmış
021002081
Elif TOPAL
Uluslar arası İktisat II
60
Atmış
021002060
Uğur PAK
Uluslar arası İktisat II
60
Atmış
021001070
M.Esat KÜTÜKÇÜ
Uluslar arası İktisat II
60
Atmış
021002060
Uğur PAK
İktisada Giriş
60
Atmış
021002060
Uğur PAK
İktisadi Düşünceler Tarihi
60
Atmış
021002060
Uğur PAK
Üretim Yönetimi
60
Atmış
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
Kamu Yönetimi
60
Atmış
011001105
A.Kerim KADIOĞLU
Kamu Yönetimi
65
Atmış beş
021002060
Uğur PAK
Kamu Yönetimi
60
Atmış
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
Yerel Yönetimler
60
Atmış
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
Borçlar Hukuku
60
Atmış
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
İş Hukuku
60
Atmış
021002060
Uğur PAK
Dış Ticaret
10
On
021002060
Uğur PAK
Devlet Bütçesi
60
Atmış
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
İktisada Giriş
60
Atmış
021002081
Elif TOPAL
Para Politikası
20
Yirmi
011001036
Hakan BOYACIGİL
Para Politikası
70
Yetmiş
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
Makro İktisat
10
On
011004086
Seher DOĞUTEKİN
Makro İktisat
05
Beş
011001085
Yusuf SARIYAR
Makro İktisat 2
70
Yetmiş
011001105
A.Kerim KADIOĞLU
Makro İktisat 1
63
Atmışüç
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
Kamuda Y. Yönetim Modell.
60
Atmış
021002060
Uğur PAK
Modern Yönetim Teknikleri
40
Kırk
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
Kamuda Stratejik Yönetim
40
Kırık
021002060
Uğur PAK
Türk Vergi Sistemi
60
Atmış
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
Girişimcilik
60
Atmış
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
Örgütsel Davranış
75
Yetmişbeş
021002060
Uğur PAK
Kamu Maliyesi
60
Atmış
021009017
Davut KORKUTATA
Kamu Maliyesi
60
Atmış
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
Kamu Maliyesi
80
Seksen
021010105
N.Büşra GÖZLÜKKAYA
Türkiye Ekonomisi
70
Yetmiş
021009017
Davut KORKUTATA
Maliye Politikası
60
Atmış
021002060
Uğur PAK
Maliye Politikası
60
Atmış
011004086
Seher DOĞUTEKİN
Maliyet Muhasebesi II
10
On
021001070
M.Esad KÜTÜKÇÜ
Maliyet Muhasebesi
15
Onbeş
021002060
Uğur PAK
Maliyet Muhasebesi
25
Yirmibeş
021002060
Uğur PAK
Kamu Ekonomisi
60
Altmış
021002060
Uğur PAK
Mikro İktisat
30
Otuz
021002060
Uğur PAK
Mikro İktisat II
10
On
021002060
Uğur PAK
Ekonometri I
15
Onbeş
021002060
Uğur PAK
Ekonometri II
30
Otuz
021001070
M. Esad KÜTÜKCÜ
Ekonometri II
40
Kırk
021002060
Uğur PAK
İstatistik I
35
Otuzbeş
021001070
M. Esad KÜTÜKÇÜ
İstatistik I
40
Kırk
021010105
N.Büşra GÖZLÜKAYA
Çağdaş Geliş. Ve Türkiye
63
Altmışüç
021010105
N.Büşra GÖZLÜKAYA
Türk Siyasi Hayatı
60
Altmış
021010105
N.Büşra GÖZLÜKAYA
Kamu Yönetim Becerileri
66
Altmışaltı
021010105
N.Büşra GÖZLÜKAYA
Anayasa Hukuku
70
Yetmiş
021010105
N.Büşra GÖZLÜKAYA
Ceza Hukuku
60
Altmış
021010105
N.Büşra GÖZLÜKAYA
İcra İflas Hukuku
65
Altmışbeş
021002060
Uğur PAK
İcra İflas Hukuku
60
Altmış
021001070
M. Esad KÜTÜKÇÜ
Borsa ve Menkul Değ. An.
20
Yirmi
021002060
Uğur PAK
Pazarlama Araştırması
40
Kırk