2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınav I Programı


 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2009- 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI EK SINAV 1 PROGRAMI

Sınav Tarihleri
Sınav Saati
Dersin Adı Ve Sorumlusu
Sınava Girecek Öğrenciler
Sınav Yeri
19.10.2009
09.00
 
Para Politikası
Arş. Gör.Dr. Sinem Y. Saçık
011001036 Hakan Boyacıgil
021002081 Elif Topal
201
19.10.2009
09.00
 
Makro İktisat (İkt.)
Doç. Dr. Nihat Işık
011001105 Arif Kerim Kadıoğlu
201
19.10.2009
09.00
 
Kamu Maliyesi (İkt.)
Yrd. Doç. Dr. H. Mümin Ay
021002060 Uğur Pak
201
19.10.2009
09.00
 
Kamu Maliyesi (İşl.)
Yrd. Doç. Dr. H. Mümin Ay
011003109 Bedriye Öktem
201
19.10.2009
09.00
 
Kamu Maliyesi (Kamu Y.)
Yrd. Doç. Dr. H. Mümin Ay
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
19.10.2009
09.00
 
Kamu Maliyesi 2 (Kamu Y)
Yrd. Doç. Dr. H. Mümin Ay
021009017 Davut Korkutata
201
19.10.2009
11.00
 
İstatistik 2 (İkt.)
Arş. Gör. Nahit Yılmaz
021002060 Uğur Pak
021001070 Mehmet Esat Kütükçü
201
19.10.2009
11.00
 
Makro İktisat (Kamu Y.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alagöz
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
19.10.2009
11.00
 
Makro İktisat (İşl.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alagöz
011004086 Seher Doğutekin
201
19.10.2009
11.00
 
Makro İktisat 2 (İkt.)
Doç. Dr. Nihat Işık
011001089 Yusuf Sarıyar
201
19.10.2009
11.00
 
Yatırım Planlama
Yrd. Doç. Dr. Rabia Özpeynirci
011003109 Bedriye Öktem
201
19.10.2009
13.00
 
İktisada Giriş (İkt.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alagöz
021002060 Uğur Pak
 
201
19.10.2009
13.00
 
İktisada Giriş (Kamu Y.)
Yrd. Doç. Dr. Birol Mercan
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
19.10.2009
15.00
Kamuda Stratejik Yönetim ve Liderlik (Kamu Y.)
Arş. Gör. Murat Öz
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
19.10.2009
15.00
 
Devlet Bütçesi (İkt.)
Öğr. Gör. Musa Cebeci
 
021002060 Uğur Pak
201
19.10.2009
17.00
 
Dış Ticaret İşlemleri
Öğr. Gör. Musa Cebeci
021002060 Uğur Pak
 
201
20.10.2009
09.00
Kamu Yönetimi (İkt.)
Yrd. Doç. Dr. Ercan Oktay
011001105 Arif Kerim Kadıoğlu
021002060 Uğur Pak
201
20.10.2009
09.00
 
Kamu Yönetimi (Kamu Y.)
Yrd. Doç. Dr. Ercan Oktay
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
20.10.2009
11.00
 
Büyüme Ekonomisi (İkt.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alagöz
 
011001089 Yusuf Sarıyar
201
20.10.2009
11.00
 
İş Hukuku (İşl.)
Yrd. Doç. Dr. Nuran Koyuncu
 
011003109 Bedriye Öktem
201
20.10.2009
11.00
 
İş Hukuku (Kamu Y.)
Yrd. Doç. Dr. Nuran Koyuncu
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
20.10.2009
13.00
 
Maliyet Muhasebesi (İkt.)
Yrd. Doç. Dr. Rabia Özpeynirci
021001070 Mehmet Esat Kütükçü
021002060 Uğur Pak
201
20.10.2009
13.00
 
Maliyet Muhasebesi 2 (İşl.)
Yrd. Doç. Dr. Rabia Özpeynirci
011003109 Bedriye Öktem
011004086 Seher Doğutekin
 
 
 
201
20.10.2009
13.00
 
Borçlar Hukuku (Kamu Y.)
Yrd. Doç. Dr. Nuran Koyuncu
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
20.10.2009
15.00
Türkiye Ekonomisi (Kamu Y.)
Yrd. Doç. Dr. Hakkı Mümin Ay
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
20.10.2009
15.00
 
Uluslar arası İktisat 1 (İkt.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alagöz
011001036 Hakan Boyacıgil
021002060 Uğur Pak
201
20.10.2009
17.00
 
Maliye Politikası (İkt.)
Yrd. Doç. Dr. H. Mümin AY
021002060 Uğur Pak
 
201
20.10.2009
17.00
 
Maliye Politikası (Kamu Y.)
Yrd. Doç. Dr. H. Mümin AY
021009017 Davut Korkutata
201
21.10.2009
9.00
 
Uluslar arası İktisat 2 (İkt.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alagöz
011001036 Hakan Boyacıgil
021001070 Mehmet Esat Kütükçü
021002060 Uğur Pak
021002081 Elif Topal
201
21.10.2009
09.00
 
İdari Yargı (Kamu Y.)
Yrd. Doç. Dr. Nuran Koyuncu
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
21.10.2009
11.00
Hazırlık Sınıfı (İkt.)
Yadam
011001105 Arif Kerim Kadıoğlu
021002081 Elif Topal
201
21.10.2009
11.00
 
Ticaret Hukuku (İkt.)
Yrd. Doç. Dr. Nuran Koyuncu
021001070 Mehmet Esat Kütükçü
021002060 Uğur Pak
201
21.10.2009
11.00
 
Ticaret Hukuku (Kamu Y.)
Yrd. Doç. Dr. Nuran Koyuncu
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
21.10.2009
11.00
 
Bilgi Yönetimi (İşl.)
Prof. Dr. Bahadır Akın
011003109 Bedriye Öktem
201
21.10.2009
13.00
 
Üretim Yönetimi (İkt.)
Prof. Dr. Coşkun Atayeter
021002060 Uğur Pak
201
21.10.2009
13.00
 
Yerel Yönetimler (Kamu Y.)
Yrd. Doç. Dr. Ercan Oktay
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
21.10.2009
15.00
 
Örgütsel Davr. (Kamu Y.)
Prof. Dr. Bahadır Akın
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
21.10.2009
15.00
 
İktisadi Düşün. Tarihi (İkt.)
Arş. Gör. Sinem Y. Saçık
021002060 Uğur Pak
201
21.10.2009
17.00
 
Türk Vergi Sistemi
Öğr. Gör. Musa Cebeci
021002060 Uğur Pak
201
22.10.2009
09.00
 
Ekonometri 1 (İk.)
Doç. Dr. Nihat Işık
021002060 Uğur Pak
201
22.10.2009
09.00
 
Çağdaş Gelişmeler ve Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Hasan Gül
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
22.10.2009
11.00
 
Modern Yön. Teknikleri
Arş. Gör. Murat Öz
021002060 Uğur Pak
201
22.10.2009
11.00
 
Kamuda Yeni Yön. Modelleri
Arş. Gör. Murat Öz
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
22.10.2009
13.00
 
Ekonometri 2 (İkt.)
Doç. Dr. Nihat Işık
021001070 Mehmet Esat Kütükçü
021002060 Uğur Pak
201
22.10.2009
13.00
 
Girişimcilik ve Kobi Yön.
Prof. Dr. Bahadır Akın
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
22.10.2009
15.00
 
Pazarlama Araşt. (İkt.)
Yrd. Doç. Dr. Selda B. Alagöz
021002060 Uğur Pak
201
22.10.2009
15.00
 
Ceza Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Nuran Koyuncu
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
22.10.2009
17.00
 
İcra İflas Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Nuran Koyuncu
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
021002060 Uğur Pak
201
 
 
 
 
 
 
 
 
23.10.2009
09.00
 
Borsa ve Menkul Değ. Ana.
Öğr. Gör. Haluk Duman
021001070 Mehmet Esat Kütükçü
 
201
23.10.2009
09.00
 
Kamu Ekonomisi (İkt.)
Yrd. Doç. Dr. Hakkı M. Ay
021002060 Uğur Pak
201
23.10.2009
09.00
 
Kamu Yönetim Becerileri
Yrd. Doç.Dr.  Hasan Gül
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
23.10.2009
11.00
 
Mikro İktisat 1 (İkt.)
Yrd. Doç. Dr. Birol Mercan
021002060 Uğur Pak
201
23.10.2009
13.00
 
Mikro İktisat 2 (İkt.)
Yrd. Doç. Dr. Birol Mercan
021002060 Uğur Pak
201
23.10.2009
13.00
 
Anayasa Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Nuran Koyuncu
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya
201
23.10.2009   
15.00     
Türk Siyasi Hayatı  
Yrd. Doç.Dr.  Hasan Gül                  
021010105 Nurşen Büşra Gözlükaya    
201