2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Danışman Listesi


2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DANIŞMAN LİSTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM
BÖLÜM/SINIFI
AÇIKLAMA
ADI SOYADI
ODA NO
İşletme Normal Öğretim
2009 Girişliler
Arş. Gör. Mahmut Sami İŞLEK
108
İşletme Normal Öğretim
2008 Girişliler
Arş. Gör. Nezahat EKİCİ
109
İşletme Normal Öğretim
2007 Girişliler
Arş. Gör. Nahit YILMAZ
115
İşletme Normal Öğretim
2006 Girişliler
Arş. Gör. Nezahat EKİCİ
109
İşletme Normal Öğretim
2005 Girişliler
Arş. Gör. Nezahat EKİCİ
109
İşletme Normal Öğretim
2004 Girişliler
Arş. Gör. Nuray DEMİREL
116
İşletme Normal Öğretim
2003 Girişliler
Arş. Gör. Murat ÖZ
117
İşletme Normal Öğretim
2002 Girişliler
Arş. Gör. Nahit YILMAZ
115
İşletme Normal Öğretim
2001 Girişliler
Arş. Gör. H. Gökçe DEMİREL
109
İŞLETME BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM
İşletme İkinci Öğretim
2009 Girişliler
Arş. Gör. H. Gökçe DEMİREL
109
İşletme İkinci Öğretim
2008 Girişliler
Arş. Gör. H. Gökçe DEMİREL
109
İşletme İkinci Öğretim
2007 Girişliler
Arş. Gör. Nuray DEMİREL
116
İşletme İkinci Öğretim
2006 Girişliler
Arş. Gör. Murat ÖZ
117
İşletme İkinci Öğretim
2005 Girişliler
Arş. Gör. A Burhan ÇAKICI
114
İşletme İkinci Öğretim
2004 Girişliler
Arş. Gör. H. Gökçe DEMİREL
109
İşletme İkinci Öğretim
2003 Girişliler
Arş. Gör. A Burhan ÇAKICI
114
İşletme İkinci Öğretim
2002 Girişliler
Arş. Gör. Murat ÖZ
117
İşletme İkinci Öğretim
2001 Girişliler
Arş. Gör. A Burhan ÇAKICI
114
İKTİSAT BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM
İktisat Normal Öğretim
2009 Girişliler
Arş. Gör. Deniz GÖKTAŞ
218
İktisat Normal Öğretim
2008 Girişliler
Arş. Gör. Duygu BAYSAL
208
İktisat Normal Öğretim
2007 Girişliler
Arş. Gör. Tuba TÜNEN
208
İktisat Normal Öğretim
2006 Girişliler
Arş. Gör. Efe Can KILINÇ
218
İktisat Normal Öğretim
2005 Girişliler
Arş. Gör. Tuba TÜNEN
208
İktisat Normal Öğretim
2004 Girişliler
Arş. Gör. Duygu BAYSAL
208
İktisat Normal Öğretim
2003 Girişliler
Dr. Sinem YAPAR ŞAÇIK
217
İktisat Normal Öğretim
2002 Girişliler
Arş. Gör. H.Emre ZEREN
209
İktisat Normal Öğretim
2001 Girişliler
Arş. Gör. H.Emre ZEREN
209
İKTİSAT BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM
İktisat İkinci Öğretim
2009 Girişliler
Arş. Gör. Nazan ŞAHBAZ
214
İktisat İkinci Öğretim
2008 Girişliler
Arş. Gör. Efe Can KILINÇ
218
İktisat İkinci Öğretim
2007 Girişliler
Arş. Gör. Duygu BAYSAL
208
İktisat İkinci Öğretim
2006 Girişliler
Arş. Gör. Tuba TÜNEN
208
İktisat İkinci Öğretim
2005 Girişliler
Dr. Sinem YAPAR ŞAÇIK
217
İktisat İkinci Öğretim
2004 Girişliler
Arş. Gör. A Burhan ÇAKICI
114
İktisat İkinci Öğretim
2003 Girişliler
Arş. Gör. Efe Can KILINÇ
218
İktisat İkinci Öğretim
2002 Girişliler
Arş. Gör. Efe Can KILINÇ
218
İktisat İkinci Öğretim
2001 Girişliler
Arş. Gör. Duygu BAYSAL
208
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM
Kamu Yön.Normal Öğretim
2009 Girişliler
Arş. Gör. Onur CEYLAN
219
Kamu Yön.Normal Öğretim
2008 Girişliler
Arş. Gör. H.Emre ZEREN
209
Kamu Yön.Normal Öğretim
2007 Girişliler
Arş. Gör. H.Emre ZEREN
209
Kamu Yön.Normal Öğretim
2006 Girişliler
Arş. Gör. Murat ÖZ
117
Kamu Yön.Normal Öğretim
2005 Girişliler
Arş. Gör. Alper ÖZMEN
209
Kamu Yön.Normal Öğretim
2004 Girişliler
Arş. Gör. Nuray DEMİREL
116
Kamu Yön.Normal Öğretim
2003 Girişliler
Arş. Gör. Alper ÖZMEN
209
Kamu Yön.Normal Öğretim
2002 Girişliler
Arş. Gör. Alper ÖZMEN
209
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM
Kamu Yön. İkinci Öğretim
2009 Girişliler
Arş. Gör. Nuray DEMİREL
116
Kamu Yön. İkinci Öğretim
2008 Girişliler
Arş. Gör. Alper ÖZMEN
209
Kamu Yön. İkinci Öğretim
2007 Girişliler
Arş. Gör. Alper ÖZMEN
209
Kamu Yön. İkinci Öğretim
2006 Girişliler
Arş. Gör. Nahit YILMAZ
115
Kamu Yön. İkinci Öğretim
2005 Girişliler
Arş. Gör. A Burhan ÇAKICI
114
Kamu Yön. İkinci Öğretim
2004 Girişliler
Arş. Gör. Murat ÖZ
117
Kamu Yön. İkinci Öğretim
2003 Girişliler
Arş. Gör. Murat ÖZ
117
Kamu Yön. İkinci Öğretim
2002 Girişliler
Arş. Gör. Murat ÖZ
117