Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı :  Doç.Dr.Ercan OKTAY
 
 
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkan V. : Prof.Dr.Osman ÇEVİK
Yrd.Doç.Dr.Elifhan KÖSE
elifhankose@kmu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr.Şerife PEKKÜÇÜKŞEN pekkucuksen@kmu.edu.tr 
Arş.Gör.Özgür BAYRAKTAR
ozgurbayraktar@kmu.edu.tr
Arş.Gör.Taylan Can DOĞANAY taylancandoganay@kmu.edu.tr
Arş.Gör.Uğur SÜMBÜL  ugursumbul@kmu.edu.tr
 
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı : Yrd.Doç.Dr.Hakan CANDAN
Yrd.Doç.Dr.Hakan CANDAN
Yrd.Doç.Dr.Sevcan GÜLEÇ SOLAK gulecsevcan@kmu.edu.tr
Arş.Gör.Arzu MALTAŞ
Arş.Gör.İpek SÜRMELİ ipeksurmeli@kmu.edu.tr
 
 Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı : Doç.Dr.Ercan OKTAY
Doç.Dr.Ercan OKTAY ercanoktay@kmu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr.Sefa USTA sefausta@kmu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr.Hasan Hüseyin AKKAŞ hhakkas@kmu.edu.tr
Arş.Gör.Erdal BİLGİÇ
erdalbilgic@kmu.edu.tr
Arş.Gör.Selime YILDIRIM selimeyildirim@kmu.edu.tr
 
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı : Yrd.Doç.Dr.Sefa USTA
 
 

 

    

 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Telefon :0338 226 21 00     Belgegeçer : 0338 226 21 01      E-posta :iibf@kmu.edu.tr
Yunus Emre Yerleşkesi/KARAMAN

Sayaç